Hieronta Vantaa

Suomen OmaHieroja tarjoaa Vantaalla hierontaa työpaikalla -palvelua. Työpaikkahieronta on mainio vaihtoehto työsuhde-eduksi, sillä sen kustannuksiin työnantaja voi aidosti vaikuttaa. Hieronta Vantaalla ja muissa pääkaupunkiseudun kaupungeissa, yritysten ja julkishallinnon henkilöstölle voidaan toteuttaa myös täysin omakustanteisesti. 


Työpaikkahieronta on veroton henkilöstöetu

Henkilöstöeduista karsiminen on huono signaali, mutta niukkuuden aikoina monesti välttämättömyys. Tiukan talouden aikana työntekijät luultavasti pysyvät yrityksessä vaikkei heihin panostetakaan, mutta suhdanteen kääntyessä huono henkilöstöpolitiikka kostautuu. Lisäksi tunnollisimmat työntekijät  ehtivät polttaa itsensä loppuun laman kurimuksessa, uskaltamatta pitää tarvittavia sairauspoissaoloja ja ehtimättä huolehtia hyvinvoinnistaan. Työnantajalla ei ole varaa kumpaankaan vaihtoehtoon; henkilöstö on aidosti minkä tahansa yrityksen tärkein voimavara.

Pelkästään Vantaalla hierontaa suorittaa tällä hetkellä toistakymmentä OmaHierojan koulutettua hierojaa. Hieronta on haluttu henkilöstöetu, sillä se koetaan miellyttävänä ja hieronta luo aidosti työhyvinvointia. Työhyvinvointipalveluiden kirjoa ajatellaan usein kapeasti yrityksen tarjoamina työterveyspalveluina, tyky- ja tyhy - päivinä ja -sarjoina, liikuntaseteleinä tai muina työnantajalle kalliiksi käyvinä ratkaisuina. Lisäksi verotuksellisista syistä etua tulee tarjota kaikille työntekijöille samanlaisena, mikä asettaa haasteita usean toimipaikan yrityksille. 

Hieronta Vantaa - Kattavat palvelut
Kuitenkin löytyy myös palveluita, joissa työhyvinvoinnin ylläpitämiseen tarjotaan mahdollisuus työpaikalla, itse kustannuksen jäädessä kokonaan tai osittain työntekijän kustannettavaksi. Suomen OmaHieroja huolehtii Vantaan hierontapalvelun toteuttamisesta samanlaisena kaikkiin toivottuihin toimipaikkoihin ja tilaajayritys päättää, millä tasolla osallistuu tukemiseen; yritys voi tarjota vain tilat hierontaan Vantaalla ja siten mahdollisuuden huolehtia kunnostaan työpäivän ohessa, tai sallia palvelun käytön työajalla mutta omalla kustannuksella, tai osallistua myös kustannuksiin kokonaan tai osittain. Mikä tahansa mainituista vaihtoehdoista on joka tapauksessa positiivinen signaali; vantaalainen yritys välittää työntekijöistään ja tahtoo hieronnan avulla pitää heidät talossa ja työkuntoisina!

Kaikki Suomen OmaHierojan hierojat Vantaalla ja muuallakin ovat koulutettuja ja tehtäväänsä tarkoin valittuja. Suomen OmaHieroja Oy vastaa hierontapalvelun tuottamisesta ja säästää hierontapalvelun tilaavalta yritykseltä vantaalaisen hierojan valinnan vaivan.

Tarjotessaan mahdollisuuden huolehtia kunnostaan työpaikalla ja mahdollisesti -ajalla, työnantaja luo edellytyksiä  vapaaehtoiselle itsestään huolehtimiselle. Osoittamalla kantavansa huolta henkilöstönsä työkyvystä, yritys paitsi osoittaa olevansa hyvä työpaikka, myös kannustaa henkilöstöä ottamaan vastuun omasta työkyvystään - se kun on viime kädessä kuitenkin työntekijän itsensä vastuulla, mutta myös työnantajan etu.

Hieronta Vantaa - Suomen OmaHieroja