RESPONS

Tack för ert respons! Ni kan bara skriva fritt eller fylla i förfrågan nedanför.

Det är frivilligt att ange kontakt information. Vi ska kontakta er om ni vill.

Är er respons
Tack
Utväcklingsförslag
Besvär
Respons gäller företag/anstalt/massör
Er respons

Förfrågan:

Berätta oss om er åsikt av vår service. Vi vill ständigt utveckla våra tjänster.

Hur många ganger har ni användt vår service
1-3
4-10
över 10

På grund av er erfaernhet, bedöma följande:

1=mycket dålig 2=dålig 3=acceptabel 4=bra 5=mycket bra

12345
Reservation
Tidtabell
Massörs yrkeskunskap
Massörs kundbetjäningsförmåga
På grund av er erfarenhet, skulle ni rekommendera våra tjänster?
Ja
Nej
Om nej, varför inte?

Tack för er respons! Om ni vill kan ni lämna er kontakt information.

Namnet
Företaget
Telefon
E-post
Jag önskar att ni ska kontakta mig
via e-post
telefon
jag önskar inte kontakt